Yhteystiedot:

050 343 60 96

Sörnäisten Rantatie 33 D
5 krs. 00500 Helsinki

Koordinaattori: Larisa Malmberg

SADKO – klubi


Venäläinen Kulttuuri-Demokraattinen liitto perusti Venäläisen SADKO-klubin v. 2000. Venäläinen SADKO-klubi rekisteröitiin itsenäisenä yksikkönä ja se säilytti  asemansa VKDL:n yhteisöjäsenenä. Sadkon toimialueena ovat Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit.

Helsingin Venäläinen SADKO-klubin toiminnan tarkoituksena on yhdistää pääkaupunkiseudun venäjänkielistä vähemmistöä, venäläisestä kulttuurista kiinnostuneita henkilöitä ja heidän perustamiaan yhteisöjä. Tarkoituksena on myös edesauttaa uusien venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen sekä tarjota heille omakielistä ja omatoimista kulttuuri- ym. kansalaistoimintaa. Yhdistyksen toiminnalla on tärkeä syrjäytymistä estävä ja sosiaalinen rooli. SADKO-klubi järjestää kerho-, klubi-, ohjelma-, perinne-, sekä lasten, nuorten, eläkeläisten ja työttömien toimintaa ym., lisäksi klubi järjestää juhlia ja perinnetapahtumia, toimeenpanee lasten leirejä ja harjoittaa muuta kultuuri- ja sosiaalista toimintaa.

LAPSI- JA NUORISOTYÖ

Pääosin lapsi- ja nuorisotyö suuntautuu seuraaviin kohteisiin: kerhotoiminta, tutustumisretket, leirit, klubin yhteisöjäsenten kanssa yhdessä toteutettavien hankkeiden kehittely ja toteuttaminen, tiiviiden ja luovien yhteyksien ylläpito venäjänkielisiin kansainvälisiin järjestöihin ja lasten ja vanhempien yhteistoiminnallisiin hankkeisiin.
Tämän toiminnanalan suunnitelmiin kuuluu kuvaama- ja käsityötaitojen opettaminen, matkailu, retkeily, tanssi, kansalliset perinteet, historia, Internet jne.
Lapsia yhdistävät useimmiten harrasteet, ne auttavat ystävyyssiteiden luomisessa, rakentavat ja kehittävät yksilöä monipuolisesti.

KERHOTOIMINTA

Lapsi- ja nuorisotyössä kerhotoiminnan pääsuuntauksena tulee pitää suunnitelmallista toimintaa erilaisissa teemakerhoissa. Tämä aikaansaa tiiviin yhteyden lapsiin ja nuoriin koko vuoden aikana ja edesauttaa heidän suunnitelmanmukaista kulttuurista ja luovaa kasvuaan.

LEIRITOIMINTA

Toteutetaan yhdessä VKDL:n kanssa talvi- ja kesäleirejä koululaisille ja kesällä perhelomia, koulutetaan ohjaajia ja laaditaan ohjelmia leireille. Koululaisten leirien järjestämisessä on kerätty vankka kokemus. Leireillä toimintaa ohjaa kokenut ohjaajajoukko.

MATKAILU- JA RETKEILYTOIMINTA

Yhtä tärkeää kuin edellä mainitut, klubin toiminnassa on lasten kasvatus matkojen ja tutustumisretkien, ympärillä olevaan maailmaan tutustumisen avulla. Kuluvana vuotena on tarkoitus tehdä museokäyntejä, tutustua jalkaisin ja bussilla Helsinkiin, mikä auttaa lasten tutustuttamisessa maan luontoon, Suomen ja Venäjän keskinäisten suhteiden historiaan, maan kulttuurihenkilöiden elämään ja teoksiin. Jatketaan perhematkoja maassa ja maan rajojen ulkopuolella. Tällaiset matkat edesauttavat matkoille osallistuvien maailmankuvan laajentumista, perhesiteiden vahvistumista ja uusien ystävyyssiteiden syntymistä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Tämän toimintasuunnan tavoitteena on kulttuurien molemminpuolinen rikastuttaminen ja lasten ja nuorten taiteellisen luovan toiminnan yhteyksien laajentaminen. Menneinä vuosina kokeneiden opettajien suunnitelmallisen työn tuloksena on klubissa koulutettu ryhmiä, jotka voivat arvostetulla tasolla osallistua kansainvälisille festivaaleille.
Kansainvälisen "Festivaalien Planeetta" -kulttuurikeskuksen kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa osallistutaan lastenluoviin festivaaleihin, joita vuonna 2011 järjestetään Pietarissa ja muualla Euroopassa.

Yhteistyömme espanjalaisen Fiestalonia Milenio yrityksen kanssa on kantanut hedelmää. Yritys on erikoistunut kansainvälisten festivaalien ja taiteilijoille suunnattujen kilpailujen järjestämiseen. Festivaalit muodostavat kulttuuritapahtuman, joka edustaa yhdessäoloa ja ystävyyssuhteita.
Sadko – klubi edusti Suomea kansainvälisessä ''Kultaiset äänet'' -kuorofestivaali/kilpailussa Barcelonassa.